Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Dobrý den, na této stránce vám popíšu, jak chráním vaše osobní údaje. Vaše osobní a kontaktní údaje zpracovávám v souladu se zákony. Níže najdete informace o tom, jaké osobní údaje zpracovávám a za jakým účelem.

Já, Hana Baroňová – jsme správcem osobních údajů, které jste mi poskytli prostřednictvím kontaktování e-mailem, telefonicky či osobně, souhlasem s odebíráním informačního e-mailu nebo jinak, ve smyslu právních předpisů.

Jaké osobní údaje zpracovávám? Z jakého důvodu?

Můžu vás požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech v průběhu spolupráce nebo jednání o spolupráci. Osobní údaje, které mi poskytnete, zpracovávám v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivit, v jejichž souvislosti jste mi své osobní údaje poskytli, a pro účely uvedené níže:

Poskytnuté osobní a kontaktní údaje můžu v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s informováním o dalších realizovaných aktivitách v souvislosti s naší předchozí spoluprací, včetně kontaktu elektronickými prostředky. To platí pro kontaktní údaje poskytnuté v jakékoliv souvislosti, včetně přihlášení k odběru informací atd. Pro analytické účely můžu zaznamenávat také, v jaké souvislosti jste mi kontaktní údaje poskytli.

Vaše kontaktní údaje jsou součástí mé databáze kontaktů, prostřednictvím webové databáze a databáze kontaktů zaznamenávám informace o spolupracovnících, klientech, spolupracujících organizacích a zájemcích o zasílání novinek. Archivuji údaje, které jste mi poskytli, o naší vzájemné komunikaci a o participaci na aktivitách, vaši adresu, telefon, e-mail, společnost nebo organizaci, kterou zastupujete nebo pro ni pracujete (jestliže jste mi tyto údaje poskytli). Tyto údaje používáme za účelem provádění analýz a dalšího rozvoje poskytovaných služeb a zlepšení přívětivosti webového rozhraní.

Vaše osobní a kontaktní údaje nesdílím s dalšími osobami

Vaše osobní ani kontaktní údaje v žádném případě neposkytuji třetím osobám, s výjimkou údajů, které je třeba ze zákona sdílet s úřady a spolupracujícími společnostmi (např. fakturační údaje).

Vaše údaje ráda aktualizuji, dáte-li mi vědět. Budete-li chtít, pak je také smažu.

Dotazy ohledně osobních a kontaktních údajů, které archivuji, můžete kdykoliv zaslat na e-mail hana.baronova@seznam.cz. Na stejné adrese můžete požádat o úpravu svých osobních údajů nebo se zeptat na to, jaké vaše osobní a kontaktní údaje zpracovávám. V takovém případě budu požadovat prokázání vaší totožnosti.

Přejete-li si aktualizovat své osobní údaje v databázi, kontaktujte mě na e-mailu hana.baronova@seznam.cz. Požádat o smazání svých osobních nebo kontaktních údajů z mé databáze kontaktů můžete zasláním tohoto požadavku na e-mail hana.baronova@seznam.cz.

Jak je to na webu s Cookies? 

Mé stránky obsahují odkazy na sociální sítě, jako je Facebook, Instagram nebo YouTube apod. Tyto odkazy nejsou součástí mých webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies si můžete zablokovat v nastavení svého internetového prohlížeče.

K analýze návštěv webových stránek a jejich vylepšení můžu používat Google Analytics. Google Analytics automaticky v takovém případě, pokud to v nastavení nezakážete, bude sbírat anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Webové stránky Hana Baroňová (www.hanabaronova.cz) obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Nesbírám prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Jak dlouho archivuji vaše osobní údaje?

Osobní a kontaktní údaje, které jste mi poskytli, zpracovávám po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo od ukončení spolupráce nebo jiné realizované aktivity, pro kterou jste mi osobní údaje poskytli, s následujícími výjimkami:

V případě, že chcete odebírat informace o novinkách, uchovávám vaše kontaktní údaje minimálně do doby, dokud mi nedáte vědět, že už je odebírat nechcete. Pokud výslovně nepožádáte o odstranění údajů, jsou tyto pouze deaktivovány a opatřeny informací, že si již nepřejete nic zasílat. K úplnému odstranění dojde deset let po ukončení kontaktu.

Jak je to se zabezpečením?

Byla přijata dostatečná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních a kontaktních údajů. Přístup zaměstnanců a externích spolupracovníků k vašim osobním a kontaktním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Souhlas se zpracováním osobních a kontaktních údajů, tedy dat, pomocí kterých jste identifikovatelní, je možné kdykoli odvolat na e-mailu hana.baronova@seznam.cz. V takovém případě vás ovšem můžu požádat o ověření vaší identity.

Revize zásad ochrany osobních údajů

Informace na této stránce pravidelně aktualizujeme. Naposledy jsme to udělali 07.07.2022.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu, napište mi prosím na e-mail hana.baronova@seznam.cz.